Systemisch werK
EN  FAMILIEOPSTELLINGEN

Een familiesysteem is zowel liefdevol als meedogenloos. Het vraagt om een zekere ordening en balans en duldt niet dat er leden worden buitengesloten of ingrijpende gebeurtenissen worden ontkend. Onopgeloste zaken, onverwerkte ervaringen, verzwegen gebeurtenissen enz. kunnen, vaak onbewust, doorwerken in de familie en worden doorgegeven aan een volgende generatie totdat ze helemaal gezien worden. Deze verstoringen in het systeem kunnen effect hebben op jou. Zo kun je bijvoorbeeld te maken hebben met terugkerende problematische patronen in je leven doordat je onbewust geïdentificeerd bent geraakt met een familielid uit een vorige generatie dat om wat voor reden dan ook buitengesloten werd. Jij wordt als het ware gekaapt door het systeem om het ‘gat te vullen’. 

 

Een opstelling laat zien wat er gezien moet worden, het maakt jouw patronen zichtbaar met de dynamieken die daaraan ten grondslag liggen. Dit kun je aan den lijve ervaren, evenals de oplossingen die zich in de opstelling aandienen. De informatie die een opstelling geeft is vaak anders dan het beeld dat jij van iets of iemand hebt. Jouw beeld is gebaseerd op jouw gedachten en overtuigingen. Ook hier geldt weer: als je het denken kunt laten voor wat het is en opnieuw gaat kijken, voelen en ervaren, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je voelt duidelijk wanneer het wel of niet klopt en dat geeft direct, twijfelloos en helder inzicht. Hierdoor vindt er een innerlijke verschuiving plaats die helend is. Dit komt overigens altijd ten goede van het hele systeem. Je hoeft niet te snappen hoe het werkt maar zult zeker ervaren dat het werkt.